ویژگی های پلکسی

ویژگی های پلکسی

ویژگی های پلکسی

نرده استیل,راه پله ,استیل,استیل304,استیل201

مقاومت در برابر اشعه U.V

در ایران، به جزء سواحل دریای خزر در سـراسر کشور درصـد روزهـای آفتابی در سال بین ۹۸ تا ۶۳ برآورد می شود. لذا هـر محصـولـی در این شـرایط، در معـرض فـرسودگـی زودرس به دلـیل تـابش U.V خورشید قرار خواهد گرفت. اما پلیمر سازنده پـلـکسی گلاس با خلوص صد درصد ،(PMMA) ماهیتاً هیچ تاثیری از این اشعه مضر نمیپذیرد. در نتیجه در اثر تابـش U.V دچار فساد نشده و به کمپانـی سازنـده (Evonik) ایـن اجـازه را مـیدهـد کـه مـحـصولات خـود را تا سـی سـال در برابر زرد شدگی (Yellowness) که بالاترین رقم گارانتی در دیـگر صنـایع مشابه اسـت ضمانـت کند. عمدتاً محصولات مشابه، علی الـخصوص پلی کربنـات را به منظور محافظت در برابر U.V، با سطحی میکرونی از پلکسی -گلاس می پوشانند.کـمـپانی Evonik بـه منـظور کـنترل گـذر میزان U.V در شرایط خـاص، محصولات متنوعی در خـانواده بزرگ پـلکسی گـلاس عرضه مـیکند. از جمله کد Multi Skin All top که در کاربرد گلخـانه ای اجازه عبور تمامـی U.V خورشیـد را بـدرون فضا میدهد ویا برعکس کدهای Gallery که به منظور حفاظت از اسناد تاریخی و آثار موزه ای به کار میروند، بنابراین صد در صد از گذر U.V ممانعت به عمل می آورند.

استاندارد حریق

در پروسه انتـخاب مـتریال برای پروژه ها، استاندارد ایمنی حریق یکی از مهمترین پارامترها میباشد. دارا بودن استاندارد B2 قابلـیتی اسـت که هیچ کارشناسی نمیتواند بدون توجه از کنار آن عبور کند.
– عـدم دخـالـت در گـستـرش حـریـقFire Retardancy
– عـدم شعلـه ور شـدن در مجـاورت مـستـقیـم شـعـله
– عـدم تـصاعـد گـاز سـمـی Non Toxic
– دود زایـی بسـیـار پایـیـنLow Smoke Density

حتما بخوانید:   ایده هایی 10 گانه برای راه پله های مارپیچ

انتقال حرارتی پایین

ضـریـب هـدایت گـرمایی (K) خاصیـتی از مـاده مـیباشد که مفهوم آن عبارت است از مقدار انرژی گـرمـایی که مـاده میتواند در واحد سطح، ضـخامت و زمـان و در دمایی مشخص از خود عبور دهد. هرچه این ضریب به صفرنزدیکتر باشد امکان تبادل انرژی کمتر است. لذا آن ماده عایق مناسبتری بـه شـمـار مـی آیـد. مـطابق آیـیـن نـامه DIN 52612 ضـریب (K) در پلکسی گلاس ۰٫۱۹w/mk ، در شیشه سـاختمانی ۰٫۹۶w/mk برای آجر،گچ و سیمان ۰٫۷۲w/mk مبنـای محاسبـه قرار مـیگیرد. بر اسـاس کتاب Mark Freeman به نـام Building Your Own Greenhouse اسـتـفاده از پلـکـسی گـلاس به جـای شـیـشه مـصرف سـوخـت سـالیانه ساختمان را به نصف تقلیل میدهد.

جرم حجمی

دانسـیتـه پـلـکسی گـلاس حـدود ۱/۱۹ گرم بر سانتیمتر مکعب نزدیک چگالی آب است. در حالی که دانسیــته شیشه حدوداً ۲/۴ گرم بر سانتیمتر مـکـعب یعنی نزدیک به سنگینی بتن است. از این جهت پلـکسی گـلاس جـرمـی مـعـادل نـصـف جـرم شـیـشـه هـم ضـخامـت خـود را دارد. بنابرایـن می توانید تصور کنید استفاده از این محصول تا چه اندازه در کاهش هزینه های مربوط به سـاخــت سـازه زیــر کـار پـوشـش مـوثـر مـیـبـاشـد.

شفافیت
مـیـزان گـذر دهـی نـور در پـلـکـسی گـلاس شفاف %۹۲ است. بر اساس استانداردهـای پژوهشکده دارم اشتـات آلمان بـا تـوجـه به اقـلیـم و شرایـط جـوی ایران این میزان شـفـافیت پـلکسی گـلاس طـی مدت سی سال گارانتی تنها %۳ کاهش می یابد و در این حالت، تازه به میزان شـفـافـیـت انـواع شـیـشـه (۸۸-۸۷% ) خـواهـد رسیـد.

نرده استیل,راه پله ,استیل,استیل304,استیل201

خش پذیری

پـلـکسی گلاس مقاوم ترین پلاستیک مهندسی در برابر خش است. مقاوم تر از پلاستیک هایی مانند پلی کربنـات، پلی آمید، ABS و پلی اتلین. هر چـند ضریب سختی هیچ پلاستیکی در مقایسه با مثلاً شیـشه قابل رقابت نیست، اما انواعی از پلکسی گلاس با کد HC (دارای Hard Coat) حتی شیشه را در ایـن مـیـدان بـه چـالـش مـیـکشنـد.

حتما بخوانید:   چند نکته در انتخاب انواع حفاظ استیل

مقاومت ضربه ای

اگـر بخواهیم شیشه را که یک متریال ملموس است سنگ محک مقایسه ای قرار دهیم تا میزان مقاومت پلکسی گـلاس را در بـرابـر ضـربه بـسنـجیـم، مـی تـوان چنیـن نوشـت: شیشه سکوریت هفت برابر شیـشه معمولی هم ضخامت خود مقاومت در برابر ضربه نشان میدهد. ورق آکریلیک معمولی، یازده برابر، که این عدد بمـدد تکنولوژی پیشرفته Evonik در پلکسی گلاس به عدد هفده ارتقا یافته است. شایـد بـاور کردنش کمی سخت باشد اما Plexiglas Resist حتی تـا دویست و چهل برابر شیشه هم ضخامت خود در برابر ضربه مقاومت نـشان داده و به عبارتی نشکن است.

عایق صوتی

آلودگی صوتی یکی از پیامدهای نامطلوب توسعه صنعتی است. میزان کاهش شدت صوت Transmission Loss TL در واحـد دسی بـل db سنجیده میشود و بستگی به ضخامت، دانسیته و ساختار مولـکولی مواد دارد. بعنوان مثال برای کاهش تراز صـوت، به میزان ۳۲ دسی بل یک ورق پلکسی گلاس سانـد استاپ ( Sound Stop) با ۱۵mm ضخامت کافی اسـت. در حالیکه یک دیـوار بـتنی بـرای ایـن منـظـور بـه بیـش از ۱۰۰mm جـرز نـیـاز دارد.

خاصیت خودشور

نگـران هـزیـنه هـای شـستشوی نما یا پوشـش نورگیرهای ساختمان خود نباشـید. پلکســی گلاس با پوشش خودشور Self Wash سطحی فرا صـیقلی ایجاد کـرده و ایـن امـکان را می دهد که سطـــوح خارجـی ساختمان، در اثر بـارش طـبـیـعی بـاران یـا بـرف به صـورت خودشـور پاکیـزه شـوند.

خم کاری سرد و گرم

پـلکسی گلاس تا حدود ۳۰۰ برابر ضخامت ورق خود، شعاع خمش سرد را می پذیرد. در مواردی که شعاع خمش کمتر از این مـیزان بوده یا به فـرم خاصی نیاز باشد، تغیـیر شکل از طریق حرارت دهی و با استفـاده از قالب انجام می پذیرد. میتوانید چـنان تـصور کـنید که هـر فرمـی که با یک تکه کاغذ میتوانید بسـازیـد از طـریـق فـرآینـد تـرمـوفرمـینـگ در مورد پلکسی گلاس قابل اجرا است. پس بـه قوه تخیلتان اجازه پرواز بدهید و خیالتان از پلکسی گلاس آسوده بـاشد.

حتما بخوانید:   ایده هایی 9 گانه برای راه پله های مدرن

ماشین کاری

تمام عملیات مکانیکی نظیر سوراخ کاری، برش کاری، لیزر، CNC و پولیش کاری در پلکسی گلاس بـه سـادگـی و بـا کـیـفـیـت مـطـلــوب بــدون نـیـاز بـه تـجـهیزات ویـژه قـابـل اجـرا است. هرچند انواع GS که با روش ریخته گری (Casting) تولید شده اند رفتار بهتری در اینگونه عملیات از خـود نـشـان مـیدهـنـد.

سایر مشخصات

آنتی استاتیک – که قابلیت اعمال روی هر نوع پلکسـی گلاسی را داشته و مانع چسبیـدن ذرات معلق به سطح میشود.
ضد چکه – این خاصیت در چند جـداره ها موجب می شود آب باران روی سطــح نمانده و اٍثری برجا نمی گذارد. پوشش No Drop سرعت خشک شدن ورق را در اقلیــم های مرطوب بالا برده و همچنین باعث سهولت در تمیز کردن آن می شود.هنگامیکه سطح داخلی دارای این پوشش باشد، از ایجاد چکه در نتیجه ی تصعید بخار آب جلوگیری کرده و مانع کم شدن شافیت نورگیر میشود.
ضد شعار نویسی – پوشش کاملا شفاف و نامرئی است که روی سطح پلکسی گلاس اعمـال شده و از چسبیدن رنگ به آن جلوگیری می کند. هر رنگی که روی چنین سطحی اسپری شود، سریعا شره کرده و براحتی با یک دستمال زدوده میشود.
ضد خزه – در آکواریوم هـا، جداره ها علاوه بر تحمل بارهــای شدید و دائمی مکانیکی، همواره در معرض خورندگی املاح معدنی و رشد جلبک و خزه هستند. این امکان قابلیت اضافه شدن به بلوک شفـاف پلکسی گلاس بصورت یک طرفه و دو طرفه را داشته و از کدر شدن جداره و پایین آمدن کیفیت دید جلوگیری می کند.

دیدگاه‌ خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا